El-Hassan Róza: R. a túlnépesedésről gondolkodik/álmodik

Koncepció: El-Hassan Róza, Hock Bea
Szervezés: Mayer Marianna
Munkatárs: Oszvald Tamás

Az ellenállás esztétikája
Nemzetközi szimpózium a tranzit. hu szervezésében El-Hassan Róza retrospektív kiállításához kapcsolódóan

Időpont: 2006. szeptember 29-30.
Helyszín: Budapest, Műcsarnok, XIV. Hősök tere Több okból is régi adósság El-Hassan Róza egyéni tárlata. A művész első hazai, az elmúlt 15 év anyagából válogatott tárlata nem kronologikus áttekintés, hanem egy olyan kiállítás, amely a művész munkásságát meghatározó kérdések és problematikák köré szerveződik. Így fűződnek egybe a 90-es évek koncept szobrai és tárgyai, az identitáspolitikával, a politikai elkötelezettség és társadalmi szerepvállalás kérdéseit boncolgató protest művészettel, amely a provokációt és konfliktust, mint kommunikációs formát emeli be a múzeum / galéria terébe, illetve az aktivista lét lehetőségeivel foglalkoznak. A bemutatandó művek túlnyomórészt az 1999 és 2003 között keletkezett, R. a túlnépesedésre gondol-címet viselő műeggyüttesre alapozódnak. A kiállításon ugyanakkor megjelennek olyan munkák is, melyek a feszültség és az oldás mind politikai, mind esztétikai szempontú tárgyi realizálásán keresztül kapcsolódnak a koncepcióhoz, s e korábbi munkák új, kifejezetten a kiállításra készült 2006-os művekkel egészülnek ki. A tárlat céljai közé tartozik, hogy a műalkotásokból és a művészi gyakorlatból kiindulva olyan kommunikációs módozatokat modellezzen, amelyek képesek megszüntetni az irracionális szorongásokat és elsimítani a konfliktusokat. A kiállításon egymás mellett jelennek meg a korábbi objektek – így például a „feszített tárgyak„ –, rajzok valamint az újabb keletű, közösségi térben megvalósuló performatív munkák, akciók. Ezekben az akciókban a túlnépesedésről való álmodás és gondolkodás nem pusztán politikai, gazdasági feszültségforrásokra reflektál, hanem a termékenység és nőiesség pozitív jelképeit is megjeleníti. Számos forma (kerek, ovális, egymásra rétegzett, lehántható felületek) és anyag (lágy, puha, légies matériák), valamint a narancssárga szín sűrű használata (a buddhista vallás termékenységi és élet szimbóluma) azokat az emberi és társadalmi aspektusokat erősítik, amelyek korunkban nemcsak a művész számára jelentenek égető problémát. - El-Hassan Róza minden művében, akciójában, videómunkájában az alkotó és a nő érzékenységével és határozottságával foglal állást a pacifista, antirasszista eszmék mellett, a kirekesztettség, kiszolgáltatottság ellen. Szír-magyar származásánál fogva érintve érzi magát, mint az iszlám vallás és kultúra illetve a nyugati civilizáció közti dialógus koordinátora, közvetítője. A nemzetek közötti együttműködés, a dialóguskeresés projektje volt a Milica Tomi? belgrádi videó- és performance-művésszel közös Extra-Territoria is 1999 és 2002 között. A közös munka és együttgondolkodás montázsok és performance-ok sorozatában realizálódott. A kiállítás integráns része a 2004-ben elhúnyt anarchopacifista békeaktivista, vegán természetvédő, humanista Sík Toma hagyatéka. A „HANEMSZÉP„ filozófiáját és a szeretetet hirdető tüntetőtábláival, montázsaival, kollázsaival és szlogenjeivel emlékezünk a Gush Shalom és az Alba Kör tagjára.

2006. július 27. - október 1.

Műcsarnok

Jegyek
2006. július 25. - augusztus 26.
Előző kiállítás

Peintres, dessins - Festmények, rajzok - Fekete Marianna kiállítása

2006. augusztus 17. - szeptember 17.
Következő kiállítás

Felhők Poloniusnak - Orosz István gyűjteményes kiállítása