Kortárs szlovák képzőművészet 1960-2000

A pozsonyi székhelyű Első Szlovák Befektetői Csoport gyűjteményéből összeállított kiállítást a kollekció koncepciójának szerzője és annak kurátora Zuzana Barto¹ová művészetkritikus állította össze, aki 2000-ig az AICA Szlovák szekciójának elnöke volt. Az anyag súlypontját a 70-es, 80-as évek nem hivatalos művészetéhez tartozó alkotók művei alkotják. Ezen túlmenően a kiállítás célja a szlovák képzőművészet egyediségének és egyúttal nemzetköziségének bemutatása. A gyűjteményt több szlovákiai galériában, valamint külföldön (Prága, Bécs, Passau, Krakkó) is bemutatták már.

Három részletesebben is bemutatott életmű ad mélyebb betekintést a kortárs szlovák képzőművészetbe a nemzetközi művészeti életben is ismert J. ®elibská, A. Mlynárèik és J. Koller. Mellettük a 60-as évek informel irányzata, az új figuráció (J. Jankoviè), a gesztuális absztrakció, a pop-art (S. Filka, J. ®elibská) a művészet pluralizmusát képviseli. Ebben tehát nemcsak nemcsak az introvertált és egzisztenciális irányzatok játszottak jelentős szerepet, a lírai absztakciótól a figuratív expresszióig, hanem továbbiak is, amelyek az alkotás racionális kiindulópontját az avantgard világnézettel ötvözve alkalmazták. Így nagy hatása volt a konstruktivizmusnak is (A. Klimo, J. Bartusz), aminek kiemelkedő női alkotói A. Miertu¹ová. T. Klimová és D. Binderová. A kiállítás bemutatja M. Dobe¹t mozgás- és fénykompozícióit is.

Az akció- és konceptuális művészetet (R. Sikora, P. Barto¹, A. Mlynárèik, J. Koller, D. Tóth, J. Meli¹) a hivatalos kultúrpolitika Csehszlovákia megszállása után (1968) elutasította. De az elutasított művészek között volt I. ©tepán experimentális objektumaival, V. Havrilla és individuális mitológiája valamint M. Bartuszová installációi.

A 70-es, 80-as években további alkotók is megjelentek a nem hivatalos művészet színpadán, akik festészettel, rajzzal és grafikával foglalkoztak (M. Mindroch, D. Fischer és M. Boèkay, illetve V. Kordo¹ fotografált akcióival a múlt műalkotásait tette magáévá.

A kiállítás bemutatja a festészet újjászületését a fiatalabb alkotók, S. Bubánová, I. Csudai és L. Teren műveinek segítségével. A fiatalabb generációhoz tartozó alkotók installációs művészetét I. Németh munkája képviseli.
2005. augusztus 11. - szeptember 21.

Ernst Múzeum

Jegyek
2005. augusztus 4. - augusztus 28.
Előző kiállítás

Az Artus Stúdió Képzőművészeinek Kiállítása

2005. szeptember 1. - szeptember 30.
Következő kiállítás

Hreash House - ROSALIND NASHASHIBI brit képzőművész kiállítása