Művészet és menedzsment

konferencia

A Műcsarnok az Art Fanatics – Kortárs magángyűjtemények 2. kiállítás kísérőrendezvényeként egy olyan konferenciát rendez, amely a kortárs magyar művészet pozíciójának javítási lehetőségeit kutatja, a művészeti élet szereplőinek megszólaltatásával. Célunk a for- és nonprofit szféra résztvevőnek érdekeit, motivációit és vízióit feltérképezni, hogy kiderülhessen, hol vannak azok a közös pontok, illetve ellentétek, amelyek kihasználásával vagy feloldásával javíthatók a hazai műtárgyak bemutatásának és forgalmazásának lehetőségei.

Az utóbbi években markáns változások történtek: tanúi lehettünk a műkereskedelem fellendülésének, új kortárs gyűjtemények kialakulásának, illetve a közintézmények fenntartására fordítható összegek folyamatos csökkenésének. A gyűjtött és a kurátori kiállításokon bemutatott műalkotások médiuma és szemlélete közti különbségek egyfelől egyre csökkentek, másfelől viszont az intézmények kiállítási programjai mind inkább egy olyan gazdasági és társadalmi környezetet vázolnak fel, amelyben a művészet intézményes, kultúrpolitika által támogatott jövője egyre bizonytalanabbá válik.

Tavaly és idén a műtárgyforgalmazás legfontosabb résztvevői megtapasztalhatták a külföldi vásárok minden problémáját, valamint a vásárigazgatókkal folytatott személyes beszélgetések révén megismerhették azokat a szempontokat, amelyek egy-egy ilyen seregszemlén lehetővé teszik a részvételt. Ez az időszak mindenki számára tanulságos: a galériák a saját profiljuk és kommunikációjuk megtisztításával egyre inkább nemzetközinek mondhatók, a gyűjtők értékrendje átformálódik, a nonprofit intézményeknek más viszonyt kell kialakítaniuk a magánszférával a gazdasági válság miatt, a művészeknek pedig figyelembe kell venniük jövőbeni működésükben a hazai és a külföldi galériák és gyűjtők elvárásait.

A konferencia a művészeti szcénáról szól úgy, hogy egységesen kezeli annak rendszerét. Része tehát mind a köz-, mind pedig a magánszféra, valamint részét képezi a szereplőkön túl az a szempontrendszer is, amely a működés és a működtetés meghatározója lehet. Azért szólítjuk meg tágan, egy-egy prezentációban a résztvevőket, hogy a nap végére a hallgatóságban és a hozzászólókban is tisztázódjon, hogy az egyéni érdek és a csoportérdek hogyan erősítheti egymást, és megfogalmazható-e egy közös cél abban a művészeti kontextusban, intézményi struktúrában, személyi állományban és gazdasági környezetben, amelyben élünk.
2010. május 15.

Műcsarnok

Jegyek
2010. február 18.
Előző program

Crosstalk - Video presentations

2010. május 29.
Következő program

Kostil Danila – Stark Attila: Kulo City Film