KUTATÓK ÉJSZAKÁJA A MŰCSARNOKBAN | Szeptember 27., péntek 17-24 óra

 

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA A MŰCSARNOKBAN

Szeptember 27., péntek

programok 17-22, kiállítások 18-23:45-ig

 

PROGRAMOK

 

17.00 „Kortárs művészeti bibliofília" avagy, mit rejt a Műcsarnok könyvtára és archívuma? – Markovits Éva művészettörténész és Gál Vivien könyvtáros vezetése, ’60 / Könyvtár

A Kutatók Éjszakája kapcsán lehetőség nyílik arra, hogy a Műcsarnokban rendezendő számos program mellett bemutatkozzon az intézmény könyvtára és archívuma. A könyvtárban több mint 40000 kortárs művészeti album és szakkönyv található, a legkorábbi kötet 1912-ből. A főbb hazai társintézményekkel valamint a londoni, berlini, bécsi múzeumokkal folyamatos a kiadványcsere. A könyvtár több ezer kiállítást dokumentáló archívuma az 1950-es évektől gyűjti és gyarapítja az elsősorban a Műcsarnok kiállításaihoz kapcsolódó dokumentumokat, a tárlatok eredeti plakátjait, meghívóit, katalógusait, enteriőrképeit, valamint a kiállításokról a sajtóban megjelent tudósításokat és értékeléseket. A szakmai törzsanyagon túl megtekinthető a könyvtárban a Balázs Béla Stúdió archívumából több mint 300 film és forgatókönyv. Most a szélesebb nagyközönségnek is bemutatjuk az elsősorban kutatási célokra megőrzött dokumentációt, könyvtári-szakmai és kutatói-kurátori szemszögből: hogyan működik a Műcsarnok intézményének szakkönyvtára, mely tematikák kapnak helyt gyűjtőkörünkben, és milyen különlegességekkel várjuk a 20-21. századi képzőművészettel foglalkozó szakembereket és képzőművészeti tanulmányokat folytató hallgatókat.

regisztráció

18.00 Az animációs film képzőművészeti használata a Szabadságtapasztalat projektben – Kondor Attila előadása, ’60 / Kiállítótér

A Szabadságtapasztalat c. kiállításon látható munkák kiindulópontja azoknak az alkotói/gondolkodói folyamatoknak a tudatosítása, amelyek során a látványvilág jelenségei festői és filozófiai tapasztalattá válhatnak. Az alkotófolyamat tudatosításával a lét és a tudat közötti korrelációk megértését segítő modelleket szeretném megalkotni; ez a modellezés egyúttal szellemi és lelki gyakorlat lehetőségét kínálja, nekem, alkotónak ugyanúgy, mint a befogadónak. A Szabadságtapasztalat című háromcsatornás animációsfilm-installáció közös gondolati ívet alkot, így a három vetítés egyetlen munkának tekinthető. Mivel az animációs film készítés során alapvető kiindulópont a storyboard, a műveket létrehozó belső, gondolati aktivitást egyfajta szellemi történetté alakítom. A szereplők hiánya lehetővé teszi, hogy maga a néző váljon a mű aktív szereplőjévé; a dinamikus befogadás során keletkező „belső történések” így egyfajta intellektuális és spirituális történetté állhatnak össze, amelyek nem csak lineárisan vannak megkomponálva, hanem a video-loop technikai adottságát médiumként használva, a visszatérő képsorok a meditatív szemlélődés lehetőségét nyújtják.  Arra törekszem, hogy ezek az alkotó-szemlélődő gyakorlatokból származó belátások ne korlátozódjanak az esztétika területére, mivel alapjaiban változtatja meg hozzáállásunkat a felismerés, hogy saját életgyakorlatunk tudatos vezetése oldhatja fel egyéni létünk szenvedésteli lezártságát, atomizáltságát. Így a figyelem útjai az egyetemesség felé való megnyílás személyes szabadságtapasztalatává válhatnak.

Kondor Attila

 regisztráció

18.00-22.00 Élőkép Színház: ORGANUS / Utazás a bélben / Kiállítótér

Installáció: Tankó Barnabás, Bérczi Zsófia
Animátorok: Timár Dorka, Bérczi Zsófia
Koncepció: Bérczi Zsófia

Az előzetesen regisztrált látogatók egyénileg vehetnek részt egy néhány perces testi-lelki-szellemi emésztést segítő utazáson egy bélre emlékeztető installációban. A program során vizuális és auditív hatások mellett taktilis élmények megtapasztalására lesz lehetőség. Kérjük, hogy kényelmes ruhában érkezzenek, a cipőt belépés előtt kérjük levenni.

regisztráció

19.00 „A kutató művészet" / Művészet és kutatás – Rockenbauer Zoltán előadása, ’60 / Könyvtár

A művészettörténeti kutatás lehetséges helyszínei igen változatosak: könyvtár, levéltár, archívumok, internet, magángyűjtemények, a műtárgy történetének (provenienciájának), anyagának, eredeti környezetének vizsgálata mind a kutatás részét képezheti. Rockenbauer Zoltán vetítéssel kísért előadása húsz év tapasztalataiból válogat.

 regisztráció

20.00 Kortársunk a hamisító – Hamis és eredeti festmények története a 19. és 20. században - Végvári Zsófia előadása, ’90 / Előadóterem

A szubjektív értékítélet, az ecsetkezelés megítélése nem jelent teljes biztonságot egy festmény szerzőjének megállapításában, főleg, ha a vizsgált festmény többször is rosszul restaurált, vagy éppen hamisított alkotás. Az évek során „lerakódó” nem odaillő festékréteg, a szakszerűtlen tárolás és kezelés mind-mind nyomot hagy a festmény felületén, lassan szerves részét is képezi a műtárgynak, mint ahogy a frissen készült hamisítványok is komoly „kezelésen” esnek át, hogy az elvárt vizuális élményt nyújtsák a vásárlóknak, sok trükkel és kitalált provenanciával.

A művészettörténeti kutatások mellett egyre fontosabb az alkotók festészeti alapanyagainak kutatása is, hiszen egy műtárgy fizikai és kémiai tulajdonságokkal is rendelkezik, melyek ugyanúgy jellemzik egy alkotó stílusát, mint maga a műtárgy szellemisége. A művek megítélése így nem csupán stíluskritikai elemzési folyamat, hanem egy természettudományos kutatásokon alapuló kutatómunka is, hiszen a festékhasználatra ugyanúgy jellemző az egyediség, mint az ecsetvonásokra. Az előadás példákon keresztül szemlélteti az új kutatási módszerek eredményeit és betekintést enged a hamisítványok leleplezésébe is. Részletesen elemzésre kerül Munkácsy Mihály és Csontváry Kosztka Tivadar anyaghasználata. Választ kaphatunk, miért sötétednek Munkácsy képei és miért annyira színgazdagok a Csontváry-alkotások. 

regisztráció

KIÁLLÍTÁSOK

 

Szotyory László | A vágy titokzatos tárgyai

Szotyory László melankolikus, bukolikus világa a gyönyörben fogant valóság, amelyről az alkotó korábban így írt: „Azt festem meg, amit magam köré szeretnék varázsolni, azt a képzeletbeli közeget, amelyben élek, amelyben jól érzem magam.” Ezen a nagyszabású tárlaton bemutatásra kerülő festmények az életműnek azt a szeletét képviselik, amelyben az új festészettől a posztmodern hagyományokon keresztül ívelő érzéki festésmód mint létfosztott egzisztencia jelenik meg. Szotyory festményeit nézve a kiállításlátogató úgy érzi, hogy „A lét elviselhetetlen könnyűsége” és „A lélegzetvétel elemi szükséglete” megfilmesített történeteiből kiválik valami, és egyetlen virtuális létezővé olvad össze, festői módon alakul testérzetté, egyben egzisztenciális lehetőséggé.

kurátor: Horváth Éva Mónika

 

Konkoly Gyula | 68 – 78

A gazdag és szerteágazó életművet felvonultató Konkoly Gyula, az Iparterv generáció egyik legismertebb képviselője, a legkülönfélébb avantgárd és neoavantgárd kísérleteket követően tért vissza a figuratív festészethez. „A 21. század érkeztével, mint kiderült, rajtam kívül másoknak is elegük lett a kényelmesen uralkodó doktriner akadémizmusból, és tiszta szívvel elkezdtünk festeni. Így egy közérthető, életvidám, új képzőművészet van születőben” – nyilatkozta egy alkalommal. Nagyméretű olajfestményei virtuóz technikai tudással megalkotott tájképek, aktok, jelenetek. Kiállításunk az utóbbi évek munkáiból nyújt reprezentatív válogatást.

kurátor: Rockenbauer Zoltán

 

Lajta Gábor | Az ajtón túl – Festmények 1985–2019

A „konceptuális retrospektív” kiállítás három teremben a művész festői működésének utóbbi 33-34 évének jellegzetes darabjait mutatja be, a különböző korszakok munkáinak egymáshoz viszonyulása mentén, hogy az ismétlődések, módosult visszatérések láthatóvá váljanak. A kiállításban szerepelnek a műtermi modellek után festett aktképeket, a koncert- és éjszakai képek, valamint Az oroszlán nyelve című sorozat darabjaiból egy válogatás. Ezek mellett még szerepel a 32 éve be nem mutatott geometrikus festményekből néhány, és egy fotósorozat egy megsemmisült nagyméretű objektről, egy festett ajtóról.

kurátor: Kondor-Szilágyi Mária

 

Kondor Attila | Szabadságtapasztalat

A kiállításon látható festmények, grafikák, filmek kiindulópontja azoknak az alkotói/gondolkodói folyamatoknak a tudatosítása, amelyek során a látványvilág jelenségei festői és filozófiai tapasztalattá válhatnak. Ezen az úton, a figyelem, a megértés, a befogadás útján szeretné a művész végigvezetni a látogatókat a Műcsarnok három termében. A Szabadságtapasztalat összefoglaló címmel bemutatásra kerülő installáció a művész  egy-egy animációs filmje köré épül, amelyek egyben tematikus egységek is: Műteremváros, Jelenlét-kert, Belső könyvtár. Az elmúlt években, illetve kifejezetten erre a kiállításra készült művek között találunk a személyes környezet ihlette alkotásokat éppúgy, mint a filozófiai-esztétikai alapkérdéseket feszegető témákat, a múlt emlékeiből átemelt művészettörténeti toposzokat, emblematikus épületeket (Pantheon), reneszánsz kerteket, varázslatos képzeletbeli könyvtárakat, amelyek spirituális, érzéki történetté állnak össze a Műcsarnok tereiben.

kurátor: Mayer Marianna

A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni szeptember 14-től lehet a KUTATÓK ÉJSZAKÁJA honlapján

 

2019. szeptember 6. péntek 14:13

Művészeti publicisztika

Előző hír