Műcsarnok Könyvtár és Archívum

Online katalógus

 

A modern művészeti és művészetelméleti irodalom szakkönyvtára

Az 1956 óta működő intézményi könyvtár az 1980-as évek közepétől, Simon Zsuzsa könyvtáros vezetésével a kortárs képzőművészet és művészetelmélet irodalmának egyik legfontosabb lelőhelyévé vált a tervszerű állománygyarapításnak, valamint a külföldi és magyar csere-kapcsolatok kiépítésének köszönhetően.

A több mint 30.000 darabos könyvállomány mellett időszaki kiadványok, kéziratok, kisnyomtatványok, elektronikus dokumentumok, vizuális dokumentumok (videokazetta, DVD, diakép, fotó), audiokazetták, CD-k is találhatók gyűjteményében.

Gyűjtőköre: a 20-21. századi képzőművészetre vonatkozó irodalom; magyar és külföldi kiállítási katalógusok; művész-monográfiák; egyes korszakokra vonatkozó összefoglaló művek; művészetelmélet; építészeti-, fotó-, médiaművészeti-, iparművészeti témájú könyvek; művészeti intézményekre, gyűjteményekre, gyűjtőkre vonatkozó irodalom. A kutatók munkáját magyar és külföldi szakfolyóiratok, kézikönyvek, lexikonok, bibliográfiák, adattárak és a segédtudományok kiadványai segítik.

Gyűjti a Budapesten és vidéken rendezett időszaki kiállítások katalógusait, valamint a külföldön rendezett magyar vonatkozású időszaki kiállítások katalógusait 1950-től kezdődően.

Az alábbi intézmények kiállítási katalógusai teljes körűen az állomány részei:

Műcsarnok (1950-től napjainkig; részlegesen az 1896-1944 közötti kiadványok is), Ernst Múzeum (1952-1999, 2007-2013), Kulturális Kapcsolatok Intézete Kiállítóterme, később Dorottya Galéria (1955-1999, 2007-2009), Fényes Adolf Terem (1953-1987), Helikon Galéria (1972-1985), Nemzeti Szalon (1951-1960), Szinyei Terem (1958-1971).

Archívumában a Műcsarnokban és korábbi intézményeiben rendezett kiállítások dokumentációját őrzi, valamint olyan egyéb budapesti, vidéki és külföldi kiállítások iratait, amelyek rendezésében részt vett a Műcsarnok. Az archívumi gyűjtemény felhasználásával készül az egykori kiállításokat bemutató Műcsarnok Időgép című facebook-oldal.

A Műcsarnok és a Balázs Béla Stúdió Alapítvány együttműködése révén a Műcsarnok Könyvtárba került közel 300 BBS film digitalizált másolata, amely a Könyvtár Médiaszobájában megtekinthető.

A könyvtár teljes állománya online adatbázisban kereshető. A szokásos könyvtári bibliográfiai leírások mellett igen jelentős számú a folyóirat-analitika, különös tekintettel a nem-művészeti folyóiratok művészeti cikkeinek feldolgozására.

Nyitva tartás:

A Műcsarnok Könyvtár és Archívum Hétfő-Csütörtök10-17 óráig, illetve telefonos időpont egyeztetéssel fogad kutatókat.

SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSAI, ÁRAI

BEIRATKOZÁS: INGYENES MINDEN OLVASÓ SZÁMÁRA
-    szükséges okmányok: személyi igazolvány, lakcímkártya
-    bejegyzéshez szükséges adatok: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám (elérhetőség végett)

CSAK HELYBEN HASZNÁLAT (Kölcsönzésre csak a Műcsarnok dolgozóinak van lehetősége.)
FÉNYMÁSOLÁS (A4/LAP): 15 FT
NYOMTATÁS (A4/LAP): 15 FT
SZKENNELÉS (800 DPI/OLDAL): 25 FT
FOTÓZÁS SAJÁT GÉPPEL: 500 FT/ALKALOM

ARCHIVÁLT DOKUMENTUMOK (PLAKÁTOK, KÉPEK STB.) REPRODUKCIÓS FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELEI:
-    Kötelező Kutatási/Felhasználási engedély kitöltése hivatalos aláírással, pecséttel (Műcsarnok és a felhasználói oldalról egyaránt)
-    Díjak: - saját fotóssal: 3000 Ft / Műcsarnok munkatársa által: 8000 Ft
    (Esetlegesen a kért mennyiség függvényében és az adott dokumentumok tartalmára, elkészítésük idejére való tekintettel az árak változtatásának jogát fenntartjuk.)

UTALÁSSAL, E-MAIL SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ SCAN VÁLTOZATOK KÜLDÉSE
(a számlázási adatok megadásával, díjbekérővel, számla készítésével történik)
A szolgáltatás minimum díja: 1000 Ft/ 3 Euro (5 oldalt foglal magába), minden további oldal díja 50 cent

 

Megközelíthető a Műcsarnok Dózsa György út felőli hátsó portáján át.

Telefon: (+36 1) 460 7000/150 mellék
E-mail: gal.vivien@mucsarnok.hu, markovits.eva@mucsarnok.hu


Kiállítási kronológiák:

Műcsarnok (1896-2017)
Ernst Múzeum (1952-2013)
Kulturális Kapcsolatok Intézete Kiállítóterme, később Dorottya Galéria (1955-2009)
Fényes Adolf Terem (1953-1987)
Helikon Galéria (1972-1985)
Nemzeti Szalon (1951-1960)
Szinyei Terem (1958-1971)

1945 előtti Műcsarnok katalógusok a könyvtárban

Múzeumi könyvtárak katalógusa

Múzeumi könyvtárak katalógusa

Közös könyvtári katalógus

Közös könyvtári katalógus