KORNIS - 80

Az Ernst Múzeumban nyílik Kornis György festőművész gyűjteményes kiállítása a művész 80-adik születésnapja alkalmából.

140 kép az elmúlt 40 évből. Az iskoláit Párizsban végző, majd a 80-as, 90-es években Bécsben dolgozó művész - akinek alkotásai a párizsi Louvre-tól a bécsi Albertináig megtalálhatók - a figurális absztrakciót tekinti stílusának.
A művész szigorú következetességgel építette föl eddigi életművét, amelyről átfogó keresztmetszetet ad az Artchivum szervezésében látható tárlat.

Részlet Antall István írásából

Életének két jelentős szakasza földrajzi és szellemi értelemben is távoli pont: iskolája Párizshoz kötődik, míg az érett korszaka Bécsben mutatja magát. Művészi alkata eredendően egyedi és Magyarországon szokatlan. A megítélésnél azonban jóval fontosabb maga a teljesítmény. Kornis Györgyöt önnön elképzelései sem tudták beskatulyázni. Épített világa természetelvű, szemlélete pedig eredendően szerves. Nincs benne semmi kiagyalt, kimódolt. Elvont világát oldja a rejtett figuralitás, munkája során soha nem rettent a bibliai, szellemtörténeti, ha úgy tetszik irodalmias tematikától. Tehette ezt azért, mert a történet sodorvonala intellektuális és képi értelemben is oly mélyen a felszín alatt halad, amely nem tűri a belemagyarázást, az utólag applikálható képregény elemeket, nem feltételezi a teatralitást, az elmesélhetőséghez pedig végképp semmi köze. Ezért esik távol tőle minden didakszis. Nagyvonalúságának a katedrális a mértékegysége.

A melegség a festői szemléletből, a szellemből, a magatartásból és nem a színből magából árad. És innen fejthető föl monumentalitásának titka is. A zsebkendőnyi felület is elég neki ahhoz, hogy olyan távolságok nyíljanak meg előttünk, amelyeket csak méretes terekben érzékelhetünk. Kornis esetében ugyanis a méret nem a keret által határolt felület, nem egy adat, hanem esztétikájának része. A végtelenhez a tenyérnyi tér, ahol a teremtés teljességét föl tudta tárni és föl tudta mutatni az elmélyülésre való hajlam, a megátalkodottságig következetes igényesség, és a finom humánum. A mindig magának festő ember mégis nekünk dolgozik. Az idő meg neki.
2007. március 9. - március 16.

Ernst Múzeum

Jegyek
2007. március 8. - március 11.
Előző kiállítás

10. Lakástrend & Design Kiállítás

2007. március 20. - április 1.
Következő kiállítás

DERKOVITS Gyula - Képzőművészeti ösztöndíjasok beszámoló kiállítása